1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Yeni yasa tasarısı TBMM’de: Vergi sistemi değişiyor
Yeni yasa tasarısı TBMM’de: Vergi sistemi değişiyor

Yeni yasa tasarısı TBMM’de: Vergi sistemi değişiyor

Vergi gelirlerini artıracak düzenlemeleri de içeren 130 maddelik tasarı TBMM Başkanlığına sunuldu.

A+A-

Tasarı ile 2018 yılı bütçesine yeni gelir kaynakları oluşturulması, bütçeden savunma ve güvenlik harcamalarına yeni kaynaklar sağlanması hedefleniyor. Tasarı ile 2018 yılında Savunma Sanayi Fonuna 8 milyar lira ilave gelir sağlanması bekleniyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM’ye sunulan 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' ile hangi yeniliklerin geldiğini yazılı açıklama ile duyurdu. Bakan  Ağbal’ın verdiği bilgiye göre; tasarı ile gelen bazı düzenlemeler şöyle:

ASGARİ ÜCRET DÜŞMEYECEK

2017 yılında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin 1.404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme yapılıyor.  

HAZİNE, BORÇLANMA YETKİSİNİ 37 MİLYAR LİRA ARTIRIYOR

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi Yeni Orta Vadeli Program ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekiliyor.

SAVUNMA VE GÜVENLİK HARCAMALARINA YENİ KAYNAKLAR

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesine yeni gelir kaynakları oluşturuluyor. Bütçeden savunma ve güvenlik harcamalarına yeni kaynaklar geliyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde olan savunma sanayi fonuna yeni kaynaklar oluşturmak üzere; finans kuruluşlarının kurumlar vergisi oranı 2 puan artırılıyor. Dağıtılmayan kurum karlarına, bu karları üzerinden yüzde 1 vergi getiriliyor. Kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan yüzde 75 kazanç istisnası oranı yüzde 50’ye düşürülüyor. Gelir vergisi tarifesinde üçüncü dilimdeki yüzde 27 olan oran yüzde 30’a çıkarılıyor. Kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden yüzde 25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı yüzde 15’e düşürülüyor. 2018 yılında binek otomobiller için ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi  yüze 40 artırılıyor. Çekilişlerden ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde yüzde 10 olan veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20’ye çıkarılıyor.

SAVUNMA SANAYİ FONUNA 8 MİLYAR LİRA İLAVE GELİR

Yapılan bu düzenlemeler sonucunda elde edilen ilave gelirden Savunma Sanayi Fonuna ilave gelir sağlamak üzere, Savunma Sanayi Fonuna bütçeden aktarılacak paylara ilişkin yasal düzenleme değiştiriliyor. Bu çerçevede 2018 yılında Savunma Sanayi Fonuna 8 milyar lira ilave gelir sağlanması bekleniyor.

MEYVELİ GAZOZ VE ENERJİ İÇECEKLERİNE YÜZDE 25 ORANINDA ÖTV

Kola üzerinden yüzde 25 oranında alınan özel tüketim vergisi yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak. Bu düzenleme sonucunda bütçeye 500 milyon lira gelir sağlanması bekleniyor.

MAKARONA VERGİ GETİRİLİYOR 

Makaron (sigara kağıdı), özel tüketim vergisi kapsamına alınıyor ve 20 adet makaron için 2,12 TL özel tüketim vergisi getiriliyor.

BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR BÜTÇEYE

Bütçe dışı kaynaklar bütçeye aktarılıyor. Kefalet sandığının ve Türk Patent ve Marka Kurumunun elinde bulunan ihtiyaç fazlası kaynaklar bütçeye aktarılıyor. Kefalet sandığının 480 milyon lira, Türk Patent ve Marka Kurumunun 150 milyon lira ihtiyaç fazlası nakit varlığı 2018 yılında Merkezi Yönetim Bütçesine aktarılacak. Kültür Bakanlığı bünyesinde işletilen özel hesap kapatılarak bütün gelirleri bütçeye aktarılıyor. Kültür Bakanlığı bünyesinde işletilen özel hesap kapatılarak bütün geliri bütçeye aktarılacak. 

KAMU TAŞINMAZLARI İÇİN DÜZENLEME

Kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılarak bütçeye kaynak oluşturulması için düzenlemeler yapılıyor.  Kamu lojmanları satışa çıkıyor. Elde edilen gelir hem bütçeye kaynak olacak hem de gerekli olan yerlerde yeni lojmanların yapımında kullanılacak. 

Hazineye ait olup, belediye mücavir alan sınırlar içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılıyor. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılacak.

Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler.

Maliye Bakanlığından irtifak hakkı ile yer kiralayanlar, bu yerleri satın almak istediklerinde en fazla 2 yıl vade ile satın alabilirken yapılan yasal düzenleme ile bu süre 5 yıla uzatılıyor. 

Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz yapılan binaların sahiplerine bu taşınmazlar doğrudan belediyeler üzerinden satılmakta. Mevcut düzenlemede bu yapıların 19.7.2003 tarihinden önce yapılmış olması gerekmekte. Yapılan düzenleme ile bu tarih 31.12.2009’a çekiliyor.

EMLAK VERGİLERİNE DÜZENLEME

Belediyelerin emlak vergisi değerlerinde yaptıkları aşırı artışlara karşı tavan uygulamasına geçiliyor. 2017 yılında bütün belediyeler arsa ve arazilerin emlak vergisine esas kıymetlerini komisyonlar vasıtasıyla yeniden belirlemişti. Belirlenen bu kıymetler gelecek sene vatandaşların ödeyeceği emlak vergisinin hesabında kullanılacak. Aşırı, astronomik olarak belirlenen kıymetlerin önüne geçmek için 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir şekilde bu değerin yüzde 50’sini geçemeyecek şekilde yasal düzenleme yapılıyor. 

TELEKOM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YENİLİKLER

Telekom sektörünün kamuya olan yükümlülükleri ile ilgili köklü değişikliklere gidiliyor.  Yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştiriliyor. Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25 oranında, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 oranında ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda yeniden düzenleniyor. Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurt dışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

GÜMRÜK VERGİSİNDE MUAFİYETLER KALDIRILIYOR

Gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılmakta, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmektedir. Böylelikle dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kuruluna bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor.

ENGELLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ SATIŞINA SINIRLAMA

Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altına olan araçlarla sınırlandırılıyor.

VERGİ ÖDEMELERİNDE SÜRE

Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılıyor.  İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri de 7 gün yerine 15 gün oluyor. 

KAMU HARCAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kamu  harcamalarının yönetiminde etkinliği sağlamak üzere düzenlemeler yapılıyor. Maliye Bakanlığı kamu kurumlarının taşeron işçi çalıştırmaları halinde sözleşmede çalışanların ücretlerine ilişkin tavan belirleme yetkisi alıyor. Maliye Bakanlığının kamu harcamalarında e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırması için ilave yetkiler veriliyor. Belediye meclislerine eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli veya bedelsiz su teminine imkan sağlanıyor. 

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLİKLER

Maden ruhsatlandırma işlemlerinde ÇED raporu hazırlanmasında kamu kurumlarının işlemlerini 3 ay içinde bitirmeleri yönünde düzenleme yapılıyor. Belirli hallerde ÇED raporunun aranmaması hususu düzenleniyor. Maden arama ruhsatı alan ancak arama döneminde gerekli çalışmaları yapmayan ruhsat sahiplerinin arama ruhsatlarının iptaline yönelik düzenleme getiriliyor. Maden işletme ruhsatı alan ancak yeterli üretim yapmayan ruhsat sahiplerinin ruhsatlarının iptal edilmesi hususu düzenleniyor.  Orman sahası içinde yer alan maden sahalarının kullanımında orman arazi bedeli veya herhangi bir bedelin işletme döneminin ilk on yılı için alınmaması öngörülüyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmelerinin, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirme, bunları bölerek yeni ruhsat talep etme ve bu ruhsatları ihale etme yetkisi veriliyor. 

FATİH PROJESİ İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Fatih Projesinin hizmet alımı yolu ile uygulamaya girebilmesi için vergi kanunları ile ilgili mevzuatta kolaylıklar sağlanıyor. 

VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARIN KİRA SÜRELERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresinin 3 yıldan on yıla çıkarılması sağlanıyor.  Ayrıca onarım veya inşa karşılığı kiralamalarda; onarım ve inşa bedeli göz önüne alınarak kira süresinin Genel Müdürün onayı ile yirmi yıla, Meclis kararı ile kırk dokuz yıla kadar tespit edilebilmesi imkanı getiriliyor. 

KÖYDEN MAHALLEYE DÖNEN YERLERE VERGİ MUAFİYET SÜRESİ

Büyükşehir Belediye Kanununda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde olan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetlerinin mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi sağlanıyor.

ŞEHİT YAKINLARININ İSTİHDAMI

Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahiplerinin yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanması sağlanıyor. Baba veya annelerini kaybeden şehit çocuklarının kamuda istihdam edilmelerinin; şehit anne, baba ve kardeşlerinin yaş ortalamaları düşünüldüğünde, şehit çocuklarının istihdam hakkından yararlanma yaşı açısından avantajlı olması, birçok şehit kardeşi, annesi ve babasının yaş ortalamasının yüksek olması ve hâlihazırda iş sahibi olmaları nedeniyle anne, baba ve kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu hakkın şehit çocukları veya şehidin eşi tarafından kullanabilmesi öngörülmektedir.

Terörle mücadele esnasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının bastırılması esnasında yaralananlardan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanamamaktadır. Yapılan düzenleme ile bu kişilerin ‘hizmetli’ unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine ‘memur’ unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları sağlanıyor.

AOÇ’Yİ KİRALAMA SÜRESİ ARTIYOR

Atatürk Orman Çiftliğinin Ankara Büyükşehir Belediyesine ANKAPARK alanını 10 yıl süre ile kiralama düzenlemesindeki süre 30 yıla çıkarılıyor.”

 

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.