1. HABERLER

  2. TEKNOLOJİ & BİLİM

  3. GSM şirketleri 560 bin TL ödeyecek
GSM şirketleri 560 bin TL ödeyecek

GSM şirketleri 560 bin TL ödeyecek

Rekabet Kurulu, faturalı hatlarda "Giriş ve/veya Hoş geldin" paket uygulamaları ile tüketicileri kendi iradeleri dışında bu paketleri kullanmaya mecbur bırakan şirketlere ceza yağdırdı

A+A-

Artun ÇAĞA

Rekabet Kurulu, GSM piyasasında faaliyet gösteren Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (Kuzey Kıbrıs Turkcell -KKTCELL) ile Vodafone Mobile Operations Ltd. (TELSİM) hakkında yürütülen soruşturmada her iki şirkete de toplam 559 bin 089 TL 04 kuruş ağır para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, Başkan Selim Altıncık, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Figen Yeşilada, üye Kubilay Sepetçioğlu ve üye Avukat Sezi Sıdal’ın hazır bulunduğu 14 Eylül’deki toplantısında, KKTCELL ve TELSİM soruşturmasının nihai kararını verdi.

Kurul, faturalı hatlarda "Giriş ve/veya Hoş geldin" paket uygulamaları ile tüketicileri kendi iradeleri dışında bu paketleri kullanamaya mecbur bırakan KKTCELL ve TELSİM'in hakim konumlarını kötüye kullandıklarına hükmetti.

Kurul alınan 157/2017 karar uyarınca; Kuzey Kıbrıs Turkcell’e (KKTCELL) 253 bin 062 TL48 kuruş (253.062,048), TELSİM'e de 179 bin 495 TL 32 kuruş (179.495,32) idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu ayrıca, KKTCELL'in ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede 400 kontörün altında parçalı kontör yükleme imkanını ortadan kaldırmak suretiyle hakim konumunu kötüye kullandığı sonucuna vardı. KKTCELL bu ihlali nedeniyle de ayrıca 126 bin 531 TL 24 kuruş (126.531,24) idari para cezası daha ödeyecek.

Kurul, paket uygulamalarının tüketicinin tercihine bırakılmasına ve operatörlerin tüketicilerden tercihleri konusunda beyan almaları gerektiğine vurgu yaparak, bu uygulamanın da en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar tamamlanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu’nun kararı

GSM piyasasında faaliyet gösteren KKTCELL ve TELSİM hakkında Yasanın 6'ncı maddesini ihlali iddiası ile 1-32/2016 no'lu dosya kapsamında yürütülen soruşturma hakkında 14.09.2017 tarih ve 157/2017 sayılı Kurul kararı şöyle:

Karar: GSM piyasasında faaliyet gösteren Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) (M.Ş.6798) ile

Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) (M.Ş.11784) isimli teşebbüslerin Rekabet Yasası’nın 6’ncı

maddesini ihlal ettiği iddiası ile Kurul’un 19/2017 sayılı kararı doğrultusunda soruşturma heyeti olarak yetkilendirilen Uzman Suna Emiroğlu ve Uzman Doğan Çörekcioğlu tarafından hazırlanan ilerletilmiş Soruşturma Raporu, tarafların yazılı ve sözlü savunmaları ve 1-32/2016 sayılı dosya muhteviyatını değerlendiren Kurul;

1. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ile Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) isimli teşebbüslerin “Perakende Faturalı Mobil Haberleşme Hizmetleri Pazarı” ve “Perakende Ön Ödemeli Mobil Haberleşme Hizmetleri Pazarı” olarak belirlenen her iki ilgili ürün pazarında da birlikte hakim konumda olduklarına,

2. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) Mart 2016 tarihinden itibaren faturalı hatlarda “Giriş Paketi” isimli paket uygulaması ile tüketiciyi kendi iradeleri dışında paket kullanmaya mecbur bırakması ve bu paketin uygulanmaya başlanması ile söz konusu paket fiyatının altında fatura ödeyen tüketicilere doğrudan veya dolaylı olarak, haksız alış veya satış fiyatlarının ya da diğer haksız ticaret koşullarının empoze ederek hakim konumunu kötüye kullandığından Yasa’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiğine,

3. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) yukarıda 2’nci maddede tespit edilen ihlali nedeni ile

Yasa’nın 31(1)’inci maddesi tahtında ihlalin gerçekleştiği dönem olan 2016 yılı cirosu dikkate alınarak 253.062,48 TL (İki Yüz Elli Üç Bin Altmış İki Türk Lirası Kırk Sekiz Kuruş) idari para cezası ile cezalandırılmasına,

4. Vodafone Mobile Operations Ltd.’in (Telsim) Aralık 2015 tarihinden itibaren faturalı hatlarda “Başlangıç Paketi” ile Mart 2016 tarihinden itibaren “Hoş geldin Paketi” paket uygulamaları ile tüketiciyi kendi iradeleri dışında paket kullanmaya mecbur bırakması ve bu paketlerin uygulanmaya başlanması ile söz konusu paket fiyatlarının altında fatura ödeyen tüketicilere doğrudan veya dolaylı olarak, haksız alış veya satış fiyatlarının ya da diğer haksız ticaret koşullarının empoze ederek hakim konumunu kötüye kullandığından Yasa’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiğine,

5. Vodafone Mobile Operations Ltd.’in (Telsim) yukarıda 4’üncü maddede tespit edilen ihlali nedeni ile

Yasa’nın 31(1)’inci maddesi tahtında ihlalin gerçekleştiği dönem olan 2016 yılı cirosu dikkate alınarak 179.495,32 TL (yüz yetmiş dokuz bin dört yüz doksan beş Türk Lirası otuz iki kuruş) idari para cezası ile cezalandırılmasına,

6. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede 400 kontörün altında parçalı kontör yükleme yapma imkanlarının ortadan kaldırılması nedeni ile doğrudan veya dolaylı olarak, haksız alış veya satış fiyatlarını ya da diğer haksız ticaret koşullarını empoze ederek hakim konumunu kötüye kullandığından Yasa’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiğine,

7. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) yukarıda 6’ncı maddede tespit edilen ihlali nedeni ile

Yasa’nın 31(1)’inci maddesi tahtında ihlalin gerçekleştiği dönem olan 2016 yılı cirosu dikkate alınarak 126,531.24 TL (yüz yirmi altı bin beş yüz otuz bir Türk Lirası yirmi dört kuruş) idari para cezası ile cezalandırılmasına,

8. Vodafone Mobile Operations Ltd.’in (Telsim) ön ödemeli hatlarda tüketicilerin her bir yüklemede parçalı kontör yükleme yapma imkânı sağladığı nedeni ile Yasa’nın 6(1)(A) maddesini ihlal etmediğine,

9. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ile Vodafone Mobile Operations Ltd.’in (Telsim) faturalı hatlarda “Giriş Paketi ve/veya Hoş geldin Paketi” uygulamalarının portföylerindeki diğer paket uygulamaları gibi tüketici tercihine bırakılmasına,

10. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ile Vodafone Mobile Operations Ltd.’in (Telsim)

faturalı hatlarda “Giriş Paketi ve/veya Hoş geldin Paketi” uygulamalarını kullanmakta olan abonelerin bu paket uygulamalarını kullanmayı tercih edip etmediklerinin 30 Kasım 2017 tarihine kadar tespit edilmesine, kabul ettiklerini beyan eden abonelerin bu paket üzerinden faturalandırılmalarına, kabul ettiğini beyan etmeyen abonelerin ise 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun hazırlayıp yayınladığı “Azami Ücretler Tablosu”nda yer alan tarife fiyatları üzerinden faturalandırmalarına,

11. Yukarıda 9’uncu ve 10’uncu maddelerde bahsi geçen uygulamaların Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.

(KKTCELL) tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde kadar tamamlanmaması halinde Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren bu uygulamayı tamamlayana kadar Yasa’nın 32’nci maddesi tahtında günlük 12.653,12 TL (on iki bin altı yüz elli üç Türk Lirası on iki kuruş) nisbi para cezası ile cezalandırılmasına,

12. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) tarafından yukarıda 9’uncu ve 10’ncu maddelerde bahsi geçen uygulamalarla ilgili rapor hazırlanarak en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar Kurul’a sunulmasına,

13. Yukarıda 9’uncu ve 10’uncu maddelerde bahsi geçen uygulamaların Vodafone Mobile Operations Ltd.

(Telsim) tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde kadar tamamlanmaması halinde Vodafone Mobile Operations Ltd.’in (Telsim) 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren bu uygulamayı tamamlayana kadar Yasa’nın 32’nci maddesi tahtında günlük 7.179,81 TL (yedi bin yüz yetmiş dokuz Türk Lirası seksen bir kuruş) nisbi para cezası ile cezalandırılmasına,

14. Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) tarafından yukarıda 9’uncu ve 10’uncu maddelerde bahsi geçen uygulamalarla ilgili rapor hazırlanarak en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar Kurul’a sunulmasına,

15. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) en geç 30 Kasım 2017 tarihine kadar ön ödemeli hat abonelerine her bir yüklemede parçalı kontör yüklemesi yapma imkânı sağlamasına,

16. Yukarıda 15’inci maddede bahsi geçen uygulamanın Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL)

tarafından 30 Kasım 2017 tarihinde kadar tamamlanmaması halinde Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’in (KKTCELL) 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren bu uygulamayı tamamlayana kadar Yasa’nın 32’nci maddesi tahtında günlük 12.653,12 TL (on iki bin altı yüz elli üç Türk Lirası on iki kuruş) nisbi para cezası ile cezalandırılmasına,

17. Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) tarafından yukarıda 15’inci maddede bahsi geçen uygulamalarla ilgili rapor hazırlanarak en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar Kurul’a sunulmasına,

18. Yasa’nın 31’inci maddesi tahtında verilen idari para cezalarının en geç 29 Aralık 2017 tarihine kadar KKTC Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenmesine ve gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.